การปลูกต้นไม้ในบ้านเพื่อช่วยลดความร้อน

ต้นไม้มีอยู่มากมายหลายชนิดในเขตอากาศร้อนชื้นแบบประเทศไทย ซึ่งมีทั้งต้นไม้ที่ขึ้นเอง และปลูกขึ้นมา ลักษณะของต้นไม้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ต้นไม้ประเภทคลุมดิน ซึ่งจะมีทั้งไม้ดอกและไม้ใบ อาทิ ต้นหญ้า ต้นเข็ม ต้นกระดุมทอง และต้นไม้ใหญหรือไม้ยืนต้นที่เป็นชนิดให้ดอก และให้ผล เช่น มะม่วง ต้นราชพฤกษ์ ต้นมะพร้าว โดยการปลูกต้นไม้ในบ้านมีประโยชน์ดังนี้

ช่วยให้ความชุ่มชื่นแก่ดิน ทำให้บริเวณรอบบ้านไม่มีฝุ่นละออง ความร้อนและแสงสว่างเมื่องกระทบผิวดินแล้วจะไม่สะท้อนกลับมา ทำให้เกิดความร่มเย็น

การปลูกต้นไม้ในบ้าน

ช่วยให้เกิดร่มเงา โดยต้นไม้ที่จะให้ร่มเงาได้จะต้องเป็นไม้ใหญ่ ไม้ยืนต้น มีใบแน่นทึบ ทำให้พื้นดินไม่ถูกความร้อนเช่นเดียวกับพื้นคลุมดิน แต่มีบริเวณการปกคลุมเนื้อที่ที่กว้างกว่า ทำให้มีบรรยากาศที่โล่ง โปร่ง เราสามารถไปอยู่ใต้ร่มเงานั้นได้

ปลูกต้นไม้

ช่วยปรับทิศทางลม เมื่อมีลมพัดากาศจะหมุนเวียนปะทะกับตัวคน ก็จะทำให้เรารู้สึกเย็นสบาย ถ้าลมพัดผ่านบริเวณที่มีอากาศเย็นกว่า จะทำให้รู้สึกเย็นมากยิ่งขึ้น เช่น ลมพัดผ่านน้ำทะเล บ่อ บึง ก็จะรู้สึกเย็นสบาย ทิศทางที่ลมพัดจะพัดมาในแนวเส้นตรง เมื่อเกิปะทะกับสิ่งกีดขวางใด ๆ ก็จะเปลี่ยนทิศทางทันที และลมความเร็วลง

ต้นไม้ลดความร้อน

ลมที่พัดเข้ามาปะทะกับอาคารในรูปแปลนของอาคารที่มีผนังทึบ ตันในด้านที่รับลม ทำให้ลมไม่สามารถเข้าสู้ตัวอาคารจะพัดผ่านไปหมดอย่างในรูป A การทำรั้วหรือการปลูกต้นไม้เป็นแนวทึบที่ด้านหลัง จะทำให้ลมม้วนตัวกลับเข้าสู้ห้องได้อย่างในรูป B

ปลูกต้นไม้ให้บ้านเย็น

รูปรั้วไม้เตี้ยปลูกใกล้อาคารจะช่วยบังคับทิศทางลม ในรูป A อาคารไม่มีรั้ว ลมจะพัดผ่านแนวตรง ในรูป B รั้วไม้เตี้ยปลูกชิดอาคารทำให้ลมพัดลงต่ำ และในรูป C รั้วไม้อยู่ห่างจากอาคาร ทำให้ลมพัดลงต่ำมีเนื้อที่มากกว่ารูป B และมีลมพัดผ่านตอนบนของหลังคาอีกด้วย จึงจัดว่าดีที่สุด

บ้านเย็นด้วยการปลูกต้นไม้

สำหรับต้นไม้ใหญ่ปลูกใกล้อาคาร ถ้าปลูกชิดอาคารเกินไปจะได้ลมพัดเข้าบ้าง โดยลมพัดผ่านลำต้นซึ่งมีความโปร่ง ไม่มีใบ รูป A ถ้าเว้นระยะห่างจากตัวอาคารน้อย ช่วงใบทึบของต้นไม้จะบังลม ถ้าเว้นไว้ห่างกันมาก ๆ อย่างในรูป C ลมจะพัดได้ดี แต่ก็มีข้อเสียทำให้อาคารไม่ได้รับร่มเงาของต้นไม้ ดังนั้นการปลูกต้นไม้ใหญ่อย่างรูป B จะดีที่สุด เพราะทำให้ลมพัดผ่านได้ดี และได้ร่มเงาของต้นไม้ด้วย

ขอให้มีความสุขกับการปลูกต้นไม้ในบ้านนะคะ

ปลูกต้นไม้ลดความร้อนในบ้าน