แบบหลังคาบ้านสวย ๆ ทรงไหนถูกใจคุณ

หลังคาบ้านก็คือส่วนที่ปกคลุมส่วนบนของบ้าน และเป็นส่วนที่ได้รับแสงแดด และความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยตรง หลังคาบ้านทำให้เกิดร่มเงา ไม่ถูกแดด ถูกฝน สามารถทำด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้ กระเบื้อง สังกะสี อะลูมิเนียม คอนกรีต แม้แต่ตอนนี้ที่เห็นก็จะมีทำจากกล่องนม (เพื่อน ๆ สามารถเข้าไปบริจาคกล่องนมได้ที่นี่  ลดขยะ แถมได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วย) อีกส่วนที่สำคัญต่อหลังคาบ้านก็คือ ฝ้าเพดานซึ่งจะเป็นส่วนที่อยู่ใต้หลังคาบังไม่ให้เห็นโครงสร้างของหลังคา และกระเบื้องหลังคา และยังเป็นตัวช่วยในการป้องกันความร้อนไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้าน นอกจากนี้ฝ้าเพดานยังเป็นส่วนบังไม่ให้เห็นโครงสร้างของพื้นชั้นบนอีกด้วย

แบบหลังคาบ้านทรงต่าง ๆ

แบบหลังคาทรงจั่ว หรือหน้าจั่ว หรือหลังคาทรงมะนิลา  (Gable roof) เป็นหลังคาที่มีวัสดุมุง เช่น กระเบื้อง สังกะสี สำหรับความลาดชั้นของหลังคาก็ขึ้นอยู่กับความนิยม และชนิดของวัสดุที่่มุง ถ้าหลังคามีมุมสูง จะทำให้เกิดช่องว่างใต้หลังคามาก ช่องว่างนี้เป็นตัวฉนวนกันความร้อนได้ดี เราจะเห็นหลังคาทรงจั่วได้ง่ายในประเทศไทย เพราะเป็นแบบหลังคาที่นิยมมุงกัน

ตัวอย่างแบบหลังคาบ้านทรงจั่ว

หลังคาทรงหน้าจั่ว

credit : trendirs.net

credit : front-porch-ideas-and-more.com

หลังคาหน้าจั่ว

credit : archinspire.org

แบบหลังคาทรงปั้นหยา (Hip Roof) เป็นหลังคาที่มีความลาดชั้นของหลังคาทั้ง 4 ด้าน มีช่องอากาศอยู่ใต้หลังคาเป็นฉนวนป้องกันความร้อน หลังคาปั้นหยาป้องกันแดด และฝนได้ดี ทำให้เหมาะกับเขตอากาศร้อนชื้นอย่างประเทศไทยเราได้ดีเช่นกัน หลังคาทรงปั้นหยาจะทำให้บ้านดูโอ่อ่า ภูมิฐานกว่าหลังคาทรงอื่น

ตัวอย่างแบบหลังคาบ้านทรงปั้นหยา

ตัวอย่างหลังคาทรงปั้นหยา

credit : homepattern.net

แบบหลังคาทรงปั้นหยา

แบบหลังคาทรงเพิงหมาแหงน (Lean to roof) เป็นหลังคาที่มีความลาดเอียงเพียงด้านเดียว มีช่องว่างใต้หลังคาน้อย เหมาะกับบ้านหลังเล็ก ๆ หรือบ้านสไตล์โมเดิร์น

ตัวอย่างแบบหลังทรงเพิงหมาแหงน

แบบหลังคาบ้านทรงเพิง

credit : theluxhome.com

หลังคาเพิงหมาแหงน

credit : indechouse.com

แบบหลังคาทรงเพิงหมาแหงนสวย ๆ

credit : housedesignreview.com

หลังคาทรงแบน (Flat roof) เป็นหลังคาที่ไม่มีช่องอากาศ สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการใช้ที่ใต้หลังคาเดินท่อต่าง ๆ ทำด้วยวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่เหมาะสำหรับใช้กับบ้านที่อยู่อากาศ แต่ก็มีเห็นบ้างสำหรับบ้านสไตล์โมเดิร์น หรืออาคารขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้เนื้อที่บนหลังคาไว้ทำประโยชน์อย่างอื่น หรือจะทำเป็นดาดฟ้า ต้องระวังเรื่องน้ำขัง ซึมลงเข้ามาในตัวบ้าน

ตัวอย่างหลังคาทรงแบน

หลังคาทรงแบน

 

หลังคาบ้านทรงแบน

credit : ventasalud.com

นอกจากแบบหลังคาอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ยังมีการผสมกันระหว่างแบบหลังคาบ้านทรงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสวยแปลกตามากยิ่งขึ้น เช่น การผสมกันระหว่างหลังคาทรงหน้าจั่ว และหลังคาทรงปั้นหยา หรือหลังคาแบบเพิงหมาแหงนหลาย ๆ หลังคาร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีหลังคาทรงอิสระตามใจชอบที่สถาปนิกออกแบบมา ทำให้เป็นเอกลักษณ์ของบ้านหลังนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น

ทรงหลังคาแปลก

credit : Enric Ruiz-Geli

แบบหลังคาบ้าน

Credit : Adrian James

ขอให้สนุกกับการเลือกแบบหลังคาบ้านที่ถูกใจนะคะ

แบบหลังคาบ้าน