การจัดห้องให้เหมาะกับทิศทางลมและแสงแดด

การจัดห้องให้เหมาะกับทิศทางลมและแสงแดด

เรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการสร้างบ้านให้น่าอยู่ และอยู่สบายนั้น เพื่อน ๆ ต้องห้ามละเลยเกี่ยวกับการจัดสรรพื้นที่ให้แกห้องต่าง ๆ ในตัวบ้านให้เข้ากับทิศทางลม และการส่องสว่างของแสงแดดที่จะเข้ามาในตัวบ้าน วันนี้ GRI จึงขอเสนอไอเดียการกำหนดทิศทางของแสงแดด และทิศทางลมให้เพื่อน ๆ ได้เอาไปปรับใชัในการจัดห้องต่าง ๆ ภายในบ้านของเพื่อน ๆ นะคะ

เรื่องที่ต้องจำขึ้นใจในการจัดห้อง หรือวางตำแหน่งห้องต่าง … อ่านต่อ