ไอเดียการจัดห้องนอนเล็ก ๆ ให้มีพืันที่มากขึ้น

ไอเดียการจัดห้องนอนเล็ก ๆ ให้มีพืันที่มากขึ้น

ถ้าเพื่อน ๆ เป็นคนโสด หรือว่าอยู่ตัวคนเดียวในคอนโดแคบ ๆ หรือห้องนอนแคบ ๆ วันนี้ GRI ขอนำเสนอการจัดสรรพื้นที่ห้องนอนให้มีพื้นที่มากขึ้น  อันเป็นที่มาของโปรเจคการจัดห้องนอนเล็ก “พื้นที่ห้องนอนน้อย ใช้สอยอย่างประหยัด” ^^   แต่โปรเจคนี้ต้องมีการต่อเติมห้องนอน และเลือกชิ้นเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ห้องนอนที่เราจะทำการปรับเปลี่ยน  และด้วยโปรเจคนี้เพื่อน ๆ จะมีพื้นที่ในห้องนอนมากขึ้น เพื่อใช้เป็นโฮมเธียเตอร์ส่วนตัว  … อ่านต่อ